Start / United Buddy Bears / POMYSŁ / POMYSŁ
Facebook Logo

„Musimy lepiej sie poznaç...
Pozwoli nam to lepiej zrozumieç sie wzajemnie,
bardziej sobie ufaç i ˝yç razem w pokoju.”

Oto motto 140 figur „United Buddy Bears“, z których każda reprezentowała jeden kraj członkowski Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stojąc razem i trzymając się za ręce, „United Buddy Bears” promowały tolerancję oraz zrozumienie między różnymi narodami i kulturami.
Począwszy od 2002 roku, figury misiów „United Buddy Bears“ były prezentowane podczas 17 wystaw na wszystkich 5 kontynentach, w takich miastach, jak: Berlin, Hongkong, Istambuł, Tokio, Seul, Sydney, Wiedeń, Kair, Jerozolima, Warszawa, Stuttgart, Phenian, Buenos Aires i Montevideo.

Dzieła sztuki
Każda figura „United Buddy Bear“ została indywidualnie zaprojektowana przez artystę pochodzącego z danego kraju. Efektem odmiennego stylu każdego z twórców są dzieła sztuki tryskające niezwykłą radością życia.

Przesłanie
Dzięki różnorodnym i charakterystycznym dla każdego kraju projektom misiów „United Buddy Bears”, zwiedzający wystawę odbywają podróż dookoła świata, poznając jednoc ześnie rozmaite kultury. Symbolicznie trzymające się za ręce „United Buddy Bears” są przejawem tolerancji, pokojowego współistnienia i międzynarodowego zrozumienia.

Dobroczynność
Działania związane z „United Buddy Bears” i pomoc dzieciom w potrzebie tworzą nierozerwalną całosć. Do tej pory, dzięki darowiznom i aukcjom, zebrano ponad 2.480.000 € (10/2021)  na pomoc międzynarodowym i lokalnym organizacjom działającym na rzecz dzieci.

Wystawa w Warszawa 2008

Wystawa bieżąca: Berlin w Tierpark od 2 lipca 2020 r

Następna wystawa: Gwatemala - Antigua 25 kwietnia - 12 maja 2019 r. I Gwatemala City 17 maja - 2 czerwca 2019 r.

 
 

© 2021 Buddy Bär Berlin GmbH
Eine Initiative von Eva und Dr. Klaus Herlitz

Privacy notice
Imprint