Start / United Buddy Bears / Partners & Sponsors / Sofia 2011
Facebook Logo

София 2011

Всяка изложба United Buddy Bears дължи своето осъществяване и възможността да бъде посещавана по целия свят без входна такса, на ангажимента на много институции, държавни учреждения, фирми и отделни личности.

21-та изложба води United Buddy Bears 2011 в България. За подкрепата в София сърдечно благодарим на:

ПАРТНЬОРИ В СОФИЯ

СПОНСОРИ НА ИЗЛОЖБАТА В СОФИЯ

Особена благодарност изразяваме към фирма Шенкер ЕООД, която като главен спонсор подпомага логистиката, монтажа и демонтажа на изложбата. 

ИЗВЪН РАМКИТЕ НА АКТУАЛНАТА ИЗЛОЖБА В СОФИЯ, ПРОЕКТЪТ  United Buddy Bears Е ПОДКРЕПЕН ОТ:

 
 

© 2021 Buddy Bär Berlin GmbH
Eine Initiative von Eva und Dr. Klaus Herlitz

Privacy notice
Imprint